AKTUALITY

 AKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠÍ DIECÉZI

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 7 – Holešovicích
Farského 1386/3
170 00 Praha 7


1
Skener_20211107_InPixio

Dopis_biskupů_ke_sčítání_obyvatel_2021-page-001
velikonoce 2021-page-001_InPixio
info-page-001_InPixio

S účinností od 1. března 2021 do odvolání je Farní Úřad uzavřen. V případě potřeby volejte v níže uvedenou dobu  776 444 942 nebo pište
husiteholesovice@seznam.cz

PO  08:00 – 17:00

ÚT  14:00 – 17:00

ST    8:00 – 13:00

ČT    8:00 – 13:00

Děkujeme za pochopení a Bůh s Vámi.

NO Husité Holešovice Praha 7.

Vánoční dopis 2020.

AKTUÁLNÍ INFORMACE.                       “   Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, jejich odchod od nás za záhubu, v pokoji se však nalézají. I když byli trestáni podle lidského zdání, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti.                  Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je jen zkoušel a nalezl je hodné sebe. Zkoušel je jako zlato v tavicím kelímku, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. Zazáří čas, kdy budou odměněni, jako jiskry proběhnou strništěm. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude na věky králem.                Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože láska a smilování se na ně snese.“ Kniha Moudrosti 3,1-9 ***                   Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista s vámi se všemi sestry a bratři, přátelé, příznivci. Srdečně vás zdravím v době, kdy myslíme v modlitbách na své zesnulé. Bohužel, k mé velké nelibosti, nelze letos sloužit bohoslužbu za zemřelé veřejně. Bohoslužba bude bez účasti lidu, přenášená online 1. listopadu od 18h na našem youtube kanálu. V této neveřejné bohoslužbě budou vykonány modlitby za vaše zesnulé, jejichž jména napíšete na obětinkové lístky. V neustálé modlitbě za vás Jan Daniel Došek, farář. Žehnej vám Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.

BOHOSLUŽBA ZA ZESNULÉ-page-001
dušičky-page-001_InPixio
dopis-page-001
dopis-page-002
Jesus-Christ-Widescreen-Wallpapers-02

Sestry a bratři, přátelé.

Dnes je Květná neděle a my vstupujeme do Svatého týdne. Otevřeme tento posvátný čas modlitbou:

„Bože, chválíme tě za lásku, kterou jsi nás vykoupil skrze svého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, jenž dnešního dne slavně vstoupil do svatého města Jeruzaléma a byl provolán Mesiášem a Králem od lidí, kteří mu kladli do cesty své pláště a palmové ratolesti. Dej, ať tyto ratolesti, které v jeho jménu přinášíme, jsou nám znamením jeho vítězství! Kéž Krista jako svého Krále vždy vítáme a cestou do života věčného následujeme, toho, jenž s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po věky věků.

Amen

Informace Husité Praha 7-1
44
22
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU (1)
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU (1)
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU vltava

Vánoční dopis pana faráře

mgr. Jana Daniela Doška.

dopis I

Bohoslužby o Vánocích.

vanocni dopis 2019-2
věnce www

Výzdoba a příprava na Velikonoce…

Velikonoční dopis.

Farář – Jan Daniel Došek.

dopis velikonoce 2019-1
dopis velikonoce 2019-2

Kolumbárium
O VELIKONOCÍCH OTEVŘENO:

PÁ: 19.4.     10-12hod. –  14-17 hod.

SO: 20.4.    10-12hod. –  14-17 hod.

NE: 21.4.     10-12hod. –  14-17 hod.

PO: 22.4.     10-12hod. –  14-17 hod.

***

Jste srdečně zváni v našem kostele Farského 3 – Praha 7.

1

Popeleční středa, zahájení postní doby.

Středa 6.3.2019 18:00 až 19:00 ***

Jste srdečně zváni k zahájení postní doby pobožností Křížové cesty

v našem kostele Farského 3 – Praha 7.

kriz-popol

Zdravé tělo = zdravý duch!

V Sainerově sále již cvičí milá skupinka.

Většinou každé druhé a čtvrté úterý od 9 hod.

Těšíme se příště!

51284414_2427248554016646_9179158050076884992_n

Bohoslužba tříkrálová

Neděle 6. ledna 2019 od 10:00

Jste srdečně zvání na tříkrálovou bohoslužbu! Přijďte společně prožít jeden z dalších vrcholů tajemství Vánoc, Kristova zrození v těle a jeho zjevení světu. Po skončení bohoslužby bude rozdávána posvěcená křída 🙂 Děkujeme a těšíme se na Vás

Bohoslužby o Vánocích v 24.12.2018 – 10.1.2019

Datum Čas Událost

23.12.2018

10.00

Bohoslužba čtvrté neděle adventní

24.12.2018

22.00

„Půlnoční“ vigilie Narození Páně

25.12.2018

10.00

Slavnost Narození Páně

26.12. 2018

10.00

Prvomučedníka Štěpána – Česká mše vánoční J.J. Ryba

28.12.2018

18.00

Bohoslužba – Památka umučených betlémských dětí

30.12.2018

10.00

Bohoslužba – poděkování Bohu za rok 2018

1.1.2019

10.00

Slavnost Matky Boží Marie, Jména Ježíš – Bohoslužba s požehnáním do roku 2019

3.1.2019

18.00

Bohoslužba

6.1.2019

10.00

Slavnost Zjevení Páně – Tři králové

10.1.2019

18.00

Bohoslužba, výročí založení CČSH

     V našem kostele se ve svátečním čase budou konat různé kulturní a společenské akce. Podrobnosti naleznete na našich stránkách www.husiteholesovice.cz nebo na facebooku (skupina Husité Holešovice).

     Náboženská obec Církve československé husitské v Praze VII., vám přeje pokojné a radostné prožití Vánočních svátků, těšíme se na setkání. Děkujeme za vaše modlitby, práci na společném díle a finanční dary. Hospodin vás provázej svým požehnáním! kontakty: husiteholesovice@seznam.cz, www.husiteholesovice.cz, facebook farní úřad – 776 444 942, 220 878 937 farář – 603 525 100 účet: Česká Spořitelna 0201205379/0800

Vánoční dopis.

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ Evangelium sv. Jana

Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista s vámi se všemi sestry a bratři.
Když stojíme před jesličkami, rozjímáme o Božím milosrdenství. Jesličky nám připomínají, že Bůh ve svém velikém milosrdenství sestoupil k nám, aby s námi navždy zůstal. Jesličky nám dále říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou. Kvůli naší spáse nezměnil dějiny a nevykonal žádný mohutný zázrak. Přišel ve vší prostotě, pokoře a mírnosti. Často si myslíme, že dějiny jsou ovládané střídajícími se mocnostmi a určovány tržní ekonomikou a obchodem. Bůh Vánoc je však Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak s oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: „Pán mocné sesazuje z trůnu a povyšuje ponížené, hladové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou (Lukáš 1,52-53)“.
Bůh nemiluje velkolepé revoluce dějinných mocipánů a neužívá kouzelnickou hůlku, aby měnil situace. Stává se malým dítětem, aby nás přitáhl láskou, aby se dotkl našich srdcí svou pokornou dobrotou, aby svou chudobou otřásl těmi, kdo se namáhají hromaděním klamných pokladů tohoto světa. Právě takto smýšlel František z Assisi, který zavedl tradici stavby vánočních jesliček. František z Assisi chtěl vzpomínat na narození betlémského Dítěte, abychom vytušili, v jakých nesnázích se toto novorozeně ocitlo, když mu chybělo vše potřebné. Z jesliček k nám promlouvá Boží něha. Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem, aby obměkčilo náš pohled a pohnulo naším srdcem.
O Vánocích nám Bůh dává všechno. Svého Syna, daru všech darů, který nám přináší spásu. Bůh, který nás přichází spasit, nenachází lepší způsob, jak to učinit, než putovat spolu s námi a žít náš život.
Kristus, Kníže pokoje, zůstávej s vámi. Vyprošuji vám do letošních svátků narození Páně a do roku 2019 A.D. požehnání Všemohoucího Boha Otce i Syna (+) i Ducha svatého.

Jan Daniel Došek, farář.

Mikuláš v kostele 5.12.2018 od 18:00.

Mikuláš, anděl i čert u nás v kostele! Večer pro děti plný písniček, básniček a dobrot.

Z důvodu omezeného počtu míst je třeba se na tuto akci přihlásit na e-mail: sim6@seznam.cz nebo na Farním úřadě.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Výroba adventních věnců 1.12.2018 od 15:00.

Dne 1.12.2018 od 15:00 proběhne tradiční výroba adventních věnců opět u nás v kostele Farského 3, Praha 7.

Nezapomeňte si přinést čtyři adventní svíčky, oblíbené ozdobičky, něco dobrého na zub a úsměv…

Z důvodu omezeného počtu míst je lépe se na tuto akci přihlásit na e-mail: sim6@seznam.cz  nebo na Farním úřadě.

Památka zesnulých 2.11.2018 od 18:00.

Přijměte prosím, pozvání na zádušní bohoslužbu za zemřelé, která se koná v našem kostele ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 18.00 hodin. Po mši bude vykonána modlitba za zesnulé, kteří nalezli poslední místo odpočinku v našem kolumbáriu.

Obětinky se jmény vašich drahých zesnulých zašlete obratem zpět na farní úřad nebo je osobně doručte v úředních hodinách. Zároveň prosím, nezapomeňte aktualizovat svá data (změna adresy, telefon, email). Mnohokrát děkujeme za vaše modlitby i finanční dary. Bůh vám žehnej a opatruj vás na vašich cestách.