Bohoslužby

 • BIBLICKÉ HODINY, pro hlubší studium Písma sv.
  úterý 17.00 - 18.00 (nebo dle délky filmu)
  Tato setkání jsou doprovázena promítáním zajímavých dokumentů a filmů. 
 • BOHOSLUŽBA PRO SENIORY "U STUDÁNKY" (Dům s pečovatelskou službou)
  čtvrtek 14.00
 • DUCHOVNÍ PÉČE O PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (Mateřinka)
  čtvrtek (jen první tři čtvrtky v měsíci) 16.00 - 17.00
  Formou her a cvičení seznamujeme děti se základy Bible a křesťanství
 • BOHOSLUŽBA S VEČEŘÍ PÁNĚ V HUSOVĚ SBORU
  čtvrtek 18.00
 • BOHOSLUŽBA S VEČEŘÍ PÁNĚ V HUSOVĚ SBORU
  neděle 10.00
 • DUCHOVNÍ PÉČE O PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (Mateřinka)
  neděle (jen první a třetí neděli v měsíci) 9.45 - 11.00
  Formou her a cvičení seznamujeme děti se základy Bible a křesťanství