Velikonoce

„Již nebudou hladovět ani žíznit,
ani slunce nebo jiný žár jim neublíží,
neboť Beránek, který je před trůnem,
je bude pást a povede je k pramenům vod života.
A Bůh jim setře každou slzu z očí.“

(Zjevení Janovo 7, 16-17) 

Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista s vámi se všemi sestry a bratři, děti Boží. 

Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ 

Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni lásky a nemáme odvahu jít dál, můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ 

Když nám zemře někdo, koho milujeme, a když se zdá, že neexistuje budoucnost, můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ 

Ráno o Velikonocích učedníci zjistili, že láska zvítězila nad nenávistí, přátelství nad zradou, život nad smrtí. 

„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ!“

Velikonoční požehnání Všemohoucího Boha Otce, Syna (+) i Ducha Svatého zůstávej s vámi.

Jan Daniel Došek, farář v Praze VII. Holešovicích